THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 40/NV
Ngày : 09-07-2018
Người ký : Võ Sinh
Trích yếu : V/v Thông báo tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện năm 2018
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4853scan0017.pdf