THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 139/nn&ptnt
Ngày : 06-07-2018
Người ký : Võ Thanh Anh
Trích yếu : vv đăng ký nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực thành viên, cán bộ htx nông nghiệp ở nước ngoài
CQ phát hành : Phòng NN
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4852scan0007.pdf