THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : Dự thảo LCT số 25
Ngày : 06-07-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Dự thảo lịch công tác tuần số 25 của UBND huyện (Từ ngày 09/7/2018 - 13/7/2018)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4851LCT so 25.doc