THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 726/UBND-Ttra
Ngày : 05-07-2018
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : Về việc tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
CQ phát hành : Thanh Tra
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn :