THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 742/UBND-NV
Ngày : 05-07-2018
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : Về việc góp ý quy chế phân cấp một số công tác phân cấp quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4847scan_0001 (1).pdf