THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 03/KH-BCĐ
Ngày : 04-07-2018
Người ký : Huỳnh Tấn Đức
Trích yếu : Kế hoạch tập huấn, hướng dẫn lập dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình MTQG XD NTM
CQ phát hành : Nông thôn mới
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4845KH_03_KH-BCD_Tap huan PTSX lien ket theo chuoi gia tri.PDF