THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 509/TB-UBND
Ngày : 03-07-2018
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Lê Văn Ninh-PCT UBND huyện tại cuộc họp đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển sự nghiệp truyền thanh-truyền thanh-truyền hình huyện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4841509-TB-UBND.pdf