THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 727/UBND-VP
Ngày : 03-07-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : V/v đánh giá thực hiện các chỉ tiêu KTXH trong 6 tháng đầu năm 2018 (TRƯỚC 10h ngày 04/7/2018
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4840727-UBND-VP.pdf