THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 04/CT-HĐND
Ngày : 27-06-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Giám sát, khảo sát của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2018
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Chương trình HĐND
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq483004-CT-HDND.pdf