THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 24/TB-HĐND
Ngày : 26-06-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Tổ chức kỳ họp thứ 8-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq482524-TB-HDND.pdf