THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 50/HĐND-VP
Ngày : 20-06-2018
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Hướng dẫn các nội dung trình tại kỳ họp HĐND giữa năm 2018 các xã, thị trấn
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq481650-HDND-VP.pdf