THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 49/HĐND-VP
Ngày : 19-06-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : V/v dự buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5,Quốc hội khóa XIV
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq480149-HDND-VP.pdf