THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 492/TB-UBND
Ngày : 13-06-2018
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Đạo-PCT UBND huyện tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 08/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4791492-TB-UBND.pdf