THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 491/TB-UBND
Ngày : 11-06-2018
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện kiên cố hóa điện sau công tơ, điện sau công tơ, điện chiếu sáng giao thông nông thôn, chỉnh trang h
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4789491-TB-UBND.pdf