THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 625/UBND-NV
Ngày : 12-06-2018
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : V/V Báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4786scan_0001 diem.pdf