THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 624/UBND-TNMT
Ngày : 11-06-2018
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : V/v xây dựng điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn huyện Phú Ninh (gửi UBND các xã, thị trấn)
CQ phát hành : Phòng Tài Nguyên Môi Trường
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4783cv624-UBND-TNMT.pdf