THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 21/LCT
Ngày : 11-06-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Lịch công tác tuần số 21/LCT ngày 11/6/2018 của UBND huyện (từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018) (LỊCH CHÍNH THỨC, CÓ ĐIỀU CHỈNH PHẦN MÀU ĐỎ)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4782LCT so 21.doc