THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 134/GM-UBND
Ngày : 11-06-2018
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : GM: hội nghị trực tuyến triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 định hướng đến 2030
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4781Gm hop truc tuyen OCCOP.pdf