THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 134/GM-UBND
Ngày : 08-06-2018
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4780134-GM-UBND.pdf