THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 75-KH/UBND
Ngày : 08-06-2018
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : Kế hoạch tổ chức ngày gia đình VN 28/6
CQ phát hành : Phòng VH&TT
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4781scan0351.pdf