THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : Dự thảo Lịch công tác số 21
Ngày : 08-06-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Dự thảo Lịch công tác tuần số 21 của UBND huyện (từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4778LCT so 21.doc