THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 474/TB-UBND
Ngày : 05-06-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo phương án thiết kế công trình Nâng cấp, sửa chữa cầu Bằng Lăng,xã Tam Lộc
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4777474-TB-UBND.pdf