THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 479/TB-UBND
Ngày : 07-06-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4776479-TB-UBND.pdf