THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 478/TB-UBND
Ngày : 07-06-2018
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 04/6/2018
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4775478-TB-UBND.pdf