THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 477/TB-UBND
Ngày : 07-06-2018
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Đạo-PCT UBND huyện tại buổi làm việc với Trung tâm PTQĐ huyện về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm sau khi bàn giao về huyện quản lý
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4774477-TB-UBND.pdf