THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 475/TB-UBND
Ngày : 05-06-2018
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Lê Văn Ninh-PCT UBND huyện tại buổi trực báo về công tác chính sách trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4772475-TB-UBND.pdf