THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 597/UBND-VPĐP
Ngày : 05-06-2018
Người ký : Đ/c Nguyễn Đạo - PCT UBND
Trích yếu : V/v đôn đốc gửi Phương án XDKDCNTMKM (lần 3) và khẩn trương tổ chức sơ kết đánh giá việc XDKDCNTMKM đối với khu điểm
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4770CV 597 Don doc gui PN khu 2 va khu 3.pdf