THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 591/UBND-VPĐP
Ngày : 05-06-2018
Người ký : Đ/c Nguyễn Đạo - PCT UBND huyện
Trích yếu : V/v đôn đốc giải ngân nguồn vốn xây dựng KDCNTMKM (khu điểm)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4767CV 591 giai ngan von KDCNTMKM.pdf