THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 22/TB-HĐND
Ngày : 24-05-2018
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng-Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 4, tháng 5, dự kiến chương trình hoạt động tháng 6/2018 và nghe báo cáo tiến độ kỳ họp t
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq474722-TB-HDND.pdf