THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 19/TB-HĐND
Ngày : 15-05-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận giám sát của Thường trực HĐND huyện về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của các xã,thị trấn
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq474419-TB-HDND.pdf