THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 23/TB-HĐND
Ngày : 24-05-2018
Người ký : Đặng Vân
Trích yếu : Kết luận tại buổi làm việc với Trung tâm y tế huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq474323-TB-HDND.pdf