THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 20/TB-HĐND
Ngày : 15-05-2018
Người ký : Đặng Vân
Trích yếu : Kết luận của của Ban kinh tế-Xã hội HĐND huyện tại buổi làm việc với Trung tâm Phát triển cụm CN-TM-DV huyện về tình hình thu hút đầu tư và phát triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa b
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq474220-TB-HDND.pdf