THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 17/TB-HĐND
Ngày : 08-05-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi giám sát UBND xã Tam Đại về việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn xã
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq468017-TB-HDND.pdf