THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 14/TB-HĐND
Ngày : 24-04-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận của TT HĐND huyện tại buổi làm việc với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Ninh
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq467814-TB-HDND.pdf