THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 16/LCT
Ngày : 04-05-2018
Người ký : Trịnh Ngọc An
Trích yếu : Lịch tuần từ ngày 07/5 đến 11/5/2018
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq466903-lct_2.doc