THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 15/TB-HĐND
Ngày : 03-05-2018
Người ký : Nguyễn Công Khai
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Khai, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Tam Lãnh
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq466615-TB-HDND.pdf