THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 15/KH-HĐND
Ngày : 17-04-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Giám sát việc thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tại các xã, thị trấn
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq462915-KH-HDND.pdf