THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 10/KH-HĐND
Ngày : 12-04-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Giám sát việc triển khai xây dựng KDC NTM kiểu mẫu tại các xã trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq461910-KH-HDND.pdf