THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 07/TB-HĐND
Ngày : 03-04-2018
Người ký : Đặng Vân
Trích yếu : Kết luận của Ban KT-XH HĐND huyện tại buổi làm việc với Phòng KT&HT huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq461107-TB-HDND.pdf