THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 08/TB-HĐND
Ngày : 03-04-2018
Người ký : Đặng Vân
Trích yếu : Kết luận của Ban KT-XH HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Tam Thành,xã Tam Thái về tình hình thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện, công tác quản lý, phân bổ, triển khai thực hiện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq460908-TB-HDND.pdf