THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : BC/HU
Ngày : 04-04-2018
Người ký : Huỳnh Ngọc Lâm
Trích yếu : Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 21 - phần 2
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4599Tai lieu Hoi nghi Huyen uy lan thu 21 - phan 2.rar