THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : KH/TU
Ngày : 27-02-2018
Người ký : Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang
Trích yếu : Kế hoạch số 138 của Tỉnh ủy
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4594Ke hoach 138 cua Tinh uy thuc hien cac NQ HN BCHTW khoa XII ve cong tac cham soc suc khoe,