THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 04/TB-HĐND
Ngày : 30-03-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng-Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2018 của HĐND huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq459004-TB-HDND.pdf