THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 45/BC-MTTQ-BTT
Ngày : 13-03-2018
Người ký : Nguyễn Văn Dõng
Trích yếu : Báo cáo công tác quý 1/2018
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4535Bao cao quy 1-2018.pdf