THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 25/KH-MTTQ-BTT
Ngày : 28-02-2018
Người ký : Nguyễn Văn Dõng
Trích yếu : Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2018
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4533KH giam sat, phan bien xa hoi nam 2018.pdf