THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 12/HD-MTTQ-BTT
Ngày : 28-02-2018
Người ký : Lê Thị Bích Phượng
Trích yếu : Hướng dẫn công tác tuyên giáo năm 2018
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Hướng dẫn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4532Huong dan cong tac tuyen giao 2018.pdf