THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 09/HD-MTTQ-BTT
Ngày : 28-02-2018
Người ký : Trịnh Ngọc An
Trích yếu : Hướng dẫn công tác Tôn giáo năm 2018
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Hướng dẫn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4529Huong dan cong tac ton giao 2018.pdf