THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 06/CTr-MTTQ-BTT
Ngày : 18-01-2018
Người ký : Nguyễn Văn Dõng
Trích yếu : Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban MTTQ huyện năm 2018
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Chương trình
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4528Chuong trinh cong tac trong tam 2018.pdf