THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 51/LCTT-MT
Ngày : 26-02-2018
Người ký : Lê Thị Bích Phượng
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/3/2018
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq449726-02.doc