THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 03/PC-BCH
Ngày : 13-02-2018
Người ký : Nguyễn Tấn Văn
Trích yếu : Phân công lãnh đạo, thành viên BCH PCTT&TKCN trực phòng chống bão Sanba
CQ phát hành : Phòng NN
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4487PC truc0001.pdf